Πιστοποιητικά:

 

Κωδικός Αριθμός Έγκρισης Ε.Φ.Ε.Τ.


Οι εγκαταστάσεις μας είναι εφοδιασμένες από τον ΕΦΕΤ με τον Ειδικό Κωδικό Έγκρισης, δείγμα αξιοπιστίας και εγγύησης για τα προϊόντα μας.

 

 

AGROCERT

Η τυροκομική μας μονάδα είναι από τις πρώτες μονάδες οι οποίες με την υπ. αριθμ. 02/40η/21-03-2007 απόφαση της Agrocert, έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής Προϊόντων Π.Ο.Π. (ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.) και ανήκει στο Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων Π.Ο.Π. (ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.).

 

 

ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)

Σημαίνει ότι η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία ενός προϊόντος πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε μία οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Για το τυρί Φέτα σημαίνει ότι παράγεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, με συγκεκριμένες πρώτες ύλες και κατά τον παραδοσιακό τρόπο, όπως συμβαίνει εδώ και 6.000 χρόνια.

 

 

HACCP

Στο τυροκομείο μας, έχει εγκατασταθεί το σύστημα HACCP (Hazard Analysis at Critical Control Points - Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Το σύστημα αυτό είναι ένα απλό και αποτελεσματικό σύστημα που έχει σκοπό την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων.

 

 

ISO 22000

Το Τυροκομείο Ε. ΘΥΜΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. διαφυλάττει την παραδοσιακή τέχνη της τυροκομίας με το ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας ISO 22000 και φροντίζει όχι μόνο, να παράγει άριστα προϊόντα, αλλά και να διασφαλίζει την ισορροπία του περιβάλλοντος με τη βιολογική διαχείριση των λυμάτων της.

 


 

Βραβεία:

 

 

 

Copyright © 2014 - Τυροκομικά Μυτιλήνης ΘΥΜΕΛΗΣ - All Right Reserved